Onderwijs

De afgelopen jaren heb ik filosofieonderwijs verzorgd aan de Radboud Universiteit Nijmegen, de Universiteit van Tilburg, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam, HOVO Brabant en HOVO Groningen en het Luzac College Bergen op Zoom (HAVO & VWO). Momenteel ben ik verbonden aan Tilburg University.

Onderwijs 2016-2017


Tilburg University
Eerste semester, blok twee:
Hoorcolleges Wetenschapsfilosofie voor psychologen.
Werkcolleges Wetenschapsfilosofie voor psychologen.

Tweede semester:
Mind & Brain (met Geert van Boxtel).
Brain & Morality (met Herman de Regt).

Tweede semster, blok drie:
Bewustzijnsfilosofie.
Philosophy of Mind.

Tweede semester, blok vier:
Filosofie voor Psychologen.

Overzicht 2000-2016


2015-2016
TiU: Hoorcolleges Wetenschapsfilosofie voor MAW.
TiU: Werkcolleges wetenschapsfilosofie voor MAW (met Raymond Corbey).

TiU: Hoorcolleges Wetenschapsfilosofie voor psychologen.
TiU: Werkcolleges wetenschapsfilosofie voor psychologen (met Raymond Corbey).

TiU: Mind & Brain (met Geert van Boxtel).

TiU: Filosofie voor Psychologen.

2014-2015
TiU: Hoorcolleges Wetenschapsfilosofie voor MAW.
Werkcolleges wetenschapsfilosofie voor MAW (met Filip Buekens & Raymond Corbey).
Tiu: Hoorcolleges Wetenschapsfilosofie voor psychologen.
Werkcolleges wetenschapsfilosofie voor psychologen (Met Filip Buekens & Raymond Corbey).
Tiu: Philosophy of Science for International Business Administration.
Werkcolleges Philosophy of Science for International Business Administration (met Bart Engelen).
HOVO Brabant: Denken over Vreemde Overtuigingen.
Samen met Herman de Regt geef ik voor HOVO Brabant op 15 en 16 januari 2015 de wintercursus Denken over Vreemde Overtuigingen.
Mind & Brain (met Geert van Boxtel).
Tiu: Filosofie voor Psychologen.

2013-2014
Tiu: Hoorcolleges Wetenschapsfilosofie voor MAW.
Werkcolleges wetenschapsfilosofie voor MAW (met Filip Buekens & Raymond Corbey).
TiU: Hoorcolleges Wetenschapsfilosofie voor psychologen.
Werkcolleges wetenshcapsfilosofie voor psychologen (Met Filip Buekens & Raymond Corbey).
TiU: Mind & Brain (met Geert van Boxtel).
TiU: Filosofie voor Psychologen.

2012-2013
TiU: Why People Believe Weird Things, Philosophical and Psychological Insights in Uncritical Thinking.
TiU: Mind & Brain (met Geert van Boxtel).
TiU: Wetenschapsfilosofie voor MAW.
TiU: Wetenschapsfilosofie voor psychologen.
HOVO Brabant: Bestaat de vrije wil? (met Karianne Marx en Jacco Verburgt).
Studium Generale Wageningen: Why People Believe Weird Things (Samen met Herman de Regt)
TiU: Filosofie voor Psychologen.

2011-2012
TiU: Why People Believe Weird Things, Philosophical and Psychological Insights in Uncritical Thinking (met Herman de Regt).
TiU: Wetenschapsfilosofie voor FSW.
TiU: Mind & Brain (met Geert van Boxtel).
TiU: Filosofie voor Psychologen.

2010-2011
UvA: Grondslagen van de Psychologie (eerste semester & tweede semester).
UvA: Mind Matters (met Ingmar Visser).
UvA: Philosophy of Psychology (met Denny Borsboom).
UvA: Honours Programma Psychologie (met Max van der Linden).
UvA: Het Monopolie van het Materialisme.
UvA: Verslaglegging en Raportage Teksten II (eerste semester & tweede semester).
UvT: Sociale Filosofie en Wetenschapsfilosofie (met Paul Meijs).
UvT: Werkcolleges bij Philosophy of Science for IBA (bij hoorcolleges Herman de Regt).
UvT: Filosofie voor Psychologen.
UvT: Mind & Brain (met Geert van Boxtel).
UvT: Wetenschapsfilosofie voor FSW (met Herman de Regt).
HOVO Groningen: Vervolgcursus Bewustzijn en Cognitie (met Fred Keizer, Jan Degenaar, en anderen).
HOVO Brabant: Waarom mensen vreemde dingen geloven, zomercursus met Herman de Regt: 25 & 26 augustus 2011.

2009-2010
UvA: Grondslagen van de Psychologie (eerste semester & tweede semester).
UvA: Mind Matters (met Ingmar Visser).
UvA: Philosophy of Psychology (met Denny Borsboom).
UvA: Honours Programma Psychologie (met ).
UvA: Het Monopolie van het Materialisme.
UvA: Verslaglegging en Raportage Teksten II (eerste semester & tweede semester).
UvT: Filosofie voor Psychologen (met Monica Meijsing).
VU: Wetenschapsleer en Methodologie: pre-master (periode 1 & 2)
VU: Wetenschapsfilosofie en Methodologie (Periode 3)
VU: Philosophy II (BWS; periode 5)
VU: Philosophy II (IBA; periode 5)
VU: Wetenschapsleer en Methodologie (accountants, periode 6).
2008-2009
UvA: Grondslagen van de Psychologie.
UvA: Verslaglegging en Raportage Teksten II.
UvA: Honours Programma Psychologie (met Max van der Linden).
UvA: Het Monopolie van het Materialisme (aparte cursus binnen het Honours Programma).
UvA: Mind Matters (met Ingmar Visser).
UvA: Philosophy of Psychology (met Denny Borsboom).
UvA: Waarom hebben mensen ongefundeerde exotische overtuigingen?
UvA: Tutorgroup Summerschool CSCA.
VU: Werkgroepen bij Philosophy II 3.5 (bij hoorcolleges van Christian Krijnen).
VU: Werkgroepen bij Wetenschapsfilosofie en methodologie 3.3 (bij hoorcolleges van Christian Krijnen).
VU: Werkgroepen bij Wetenschapsleer en methodologie premasters (bij hoorcolleges van Christian Krijnen).
VU: Hoorcolleges Wetenschapsleer en methodologie (voor accountants).
HOVO Brabant: Waarom hebben mensen ongefundeerde exotische overtuigingen?
RuG: Waar Blijft het Bewustzijn?
ISVW: Geest en Brein: Filosofie van de Psychologie.
ISVW: Wat een onzin! (met Herman de Regt).
Luzac: Filosofie voor HAVO.

2007-2008
UvA: Grondslagen van de Psychologie.
UvA: Verslaglegging en Raportage Teksten II.
UvA: Honours Programma Psychologie (met Max van der Linden).
UvA: Het Monopolie van het Materialisme (aparte cursus binnen het Honours Programma).
UvA: Introduction to the Cognitive Sciences (met Ingmar Visser).
VU: Werkgroepen bij Philosophy II 3.5 (bij hoorcolleges van Christian Krijnen).
VU: Werkgroepen bij Wetenschapsfilosofie en methodologie 3.3 (bij hoorcolleges van Christian Krijnen).
VU: Werkgroepen bij Wetenschapsleer en methodologie premasters (bij hoorcolleges van Christian Krijnen).
VU: Wetenschapsfilosofie voor FSW (met Jeroen de Ridder & Arthur Zijstra).
HOVO Brabant: Bewustzijn in de fysische wereld.
HOVO Brabant: De evolutie van bewustzijn.
HOVO Groningen: Inleiding in de filosofie van de psychologie en cognitiewetenschappen (met Michel ter Hark, Fred Keijzer, Daan Franken en Gert Kootstra).
RuG: Consciousness & Action (met Fred Keijzer).
RuG: Lichaam, Brein, Geest.
RuG: Waar Blijft het Bewustzijn?

2006-2007
UvT: Wetenschapsfilosofie voor psychologen.
UvT: Wetenschapsfilosofie voor Beleids- en Organisatiewetenschappen, Personeelswetenschappen, Vrijetijdswetenschappen & Sociologie.
UvT: Design and Methods of Philosophical Research II (met Maurice Schouten).
RuG: Consciousness & Action (met Fred Keijzer).
RuG: Lichaam, Brein, Geest.
RuG: Waar Blijft het Bewustzijn?
UvA: Grondslagen van de Psychologie.
RU: Wetenschapsfilosofie voor sociologen.
VU: Werkgroepen bij Wetenschapsleer en methodologie premasters (bij hoorcolleges van Christian Krijnen).
VU: Werkgroepen bij Philosophy II 3.5 (bij hoorcolleges van Christian Krijnen).
Luzac: VWO eindexamenprogramma.

2005-2006
UvT: Wetenschapsfilosofie voor psychologen.
UvT: Wetenschapsfilosofie voor Beleids- en Organisatiewetenschappen, Personeelswetenschappen, Vrijetijdswetenschappen & Sociologie.
UvT: Filosofie van de Communicatie en Informatie (met Raymond Corbey).
RuG: Consciousness & Action (met Fred Keijzer).
RuG: Lichaam, Brein, Geest.
RuG: Waar Blijft het Bewustzijn?
RU: Wetenschapsfilosofie voor sociologen.

2004-2005
UvT: Wetenschapsfilosofie voor psychologen.
UvT: Wetenschapsfilosofie voor Beleids- en Organisatiewetenschappen, Personeelswetenschappen, Vrijetijdswetenschappen & Sociologie.
UvT: Algemene Kennis- en Wetenschapsleer II.
UvT: Filosofie voor Psychologen (met Jenny Slatman).
UvT: Filosofie van de Communicatie en Informatie (met Raymond Corbey).
RuG: Consciousness & Action (met Fred Keijzer).
RuG: Lichaam, Brein, Geest.
RuG: Waar Blijft het Bewustzijn? (met Jeanne Peijnenburg).
Luzac: Filosofie voor HAVO.
Luzac: Filosofie voor VWO.

2003-2004
RuG: Bewustzijn & Handelen (met Fred Keijzer).
RuG: Lichaam, Brein, Geest.
RuG: Waar Blijft het Bewustzijn? (met Jeanne Peijnenburg & Jeroen Bartels).
RU: Wetenschapsfilosofie voor sociologen.
Luzac: Filosofie voor HAVO.
Luzac: Filosofie voor VWO.

2002-2003
KUN: Wetenschapsfilosofie voor sociologen.
KUN: Werkgroepen Inleiding in de filosofie voor psychologen (bij hoorcolleges van Phillipe van Haute & Marc Slors).
UvT: Filosofie voor Letteren (met Lieven Decock, Frans van Peperstraten en Raymond Corbey).
UvT: Taalfilosofie.
UvT: Geschiedenis van de moderne en hedendaagse wijsbegeerte (met Paul Cobben).

2001-2002
KUN: Wetenschapsfilosofie voor sociologen.
KUN: Werkgroepen Inleiding in de filosofie voor psychologen (bij hoorcolleges van Phillipe van Haute & Marc Slors).

2000-2001
KUN: Werkgroepen Inleiding in de filosofie voor psychologen (bij hoorcolleges van Phillipe van Haute & Marc Slors).