ONDERWIJS
2019-2020
TiU: Mind & Brain (met Jeroen Stekelenburg).
TiU: Brain & Morality.
TiU: Bewustzijnsfilosofie (met Stefaan Blancke).
TiU: Philosophy of Mind (met Stefaan Blancke).
TiU: Wetenschapsfilosofie voor psychologen (met Michael Vlerick, Yvette Drissen & Natascha Rietdijk).
TiU: Philosophy of science for psychologists (met Michael Vlerick, Yvette Drissen & Natascha Rietdijk).
OVERZICHT 2000-20192018-2019
TiU: Mind & Brain (met Jeroen Stekelenburg).
TiU: Brain & Morality (met Herman de Regt).
TiU: Bewustzijnsfilosofie (met Stefaan Blancke).
TiU: Philosophy of Mind (met Stefaan Blancke).
TiU: Wetenschapsfilosofie voor psychologen (met Michael Vlerick, Stefaan Blancke, Yvette Drissen & Natascha Rietdijk).
TiU: Philosophy of science for psychologists (met Michael Vlerick, Stefaan Blancke, Yvette Drissen & Natascha Rietdijk).
TiU: Filosofie voor Psychologen.


2017-2018
TiU: Mind & Brain (met Jeroen Stekelenburg).
TiU: Brain & Morality (met Herman de Regt).
TiU: Bewustzijnsfilosofie.
TiU: Philosophy of Mind.
TiU: Filosofie voor Psychologen.


2016-2017
TiU: Hoorcolleges Wetenschapsfilosofie voor psychologen.
TiU: Werkcolleges Wetenschapsfilosofie voor psychologen.
TiU: Mind & Brain (met Geert van Boxtel).
TiU: Brain & Morality (met Herman de Regt).
TiU: Bewustzijnsfilosofie
TiU: Philosophy of Mind.
TiU: Filosofie voor Psychologen.

2015-2016
TiU: Hoorcolleges Wetenschapsfilosofie voor MAW.
TiU: Werkcolleges wetenschapsfilosofie voor MAW (met Raymond Corbey).
TiU: Hoorcolleges Wetenschapsfilosofie voor psychologen.
TiU: Werkcolleges wetenschapsfilosofie voor psychologen (met Raymond Corbey).
TiU: Mind & Brain (met Geert van Boxtel).
TiU: Filosofie voor Psychologen.

2014-2015
TiU: Hoorcolleges Wetenschapsfilosofie voor MAW.
Werkcolleges wetenschapsfilosofie voor MAW (met Filip Buekens & Raymond Corbey).
TiU: Hoorcolleges Wetenschapsfilosofie voor psychologen.
Werkcolleges wetenschapsfilosofie voor psychologen (Met Filip Buekens & Raymond Corbey).
TiU: Philosophy of Science for International Business Administration.
Werkcolleges Philosophy of Science for International Business Administration (met Bart Engelen).
HOVO Brabant: Denken over Vreemde Overtuigingen(met Herman de Regt).
TiU: Mind & Brain (met Geert van Boxtel).
TiU: Filosofie voor Psychologen.

2013-2014
TiU: Hoorcolleges Wetenschapsfilosofie voor MAW.
Werkcolleges wetenschapsfilosofie voor MAW (met Filip Buekens & Raymond Corbey).
TiU: Hoorcolleges Wetenschapsfilosofie voor psychologen.
Werkcolleges wetenshcapsfilosofie voor psychologen (Met Filip Buekens & Raymond Corbey).
TiU: Mind & Brain (met Geert van Boxtel).
TiU: Filosofie voor Psychologen.

2012-2013
TiU: Why People Believe Weird Things, Philosophical and Psychological Insights in Uncritical Thinking.
TiU: Mind & Brain (met Geert van Boxtel).
TiU: Wetenschapsfilosofie voor MAW.
TiU: Wetenschapsfilosofie voor psychologen.
HOVO Brabant: Bestaat de vrije wil? (met Karianne Marx en Jacco Verburgt).
Studium Generale Wageningen: Why People Believe Weird Things (Samen met Herman de Regt)
TiU: Filosofie voor Psychologen.

2011-2012
TiU: Why People Believe Weird Things, Philosophical and Psychological Insights in Uncritical Thinking (met Herman de Regt).
TiU: Wetenschapsfilosofie voor FSW.
TiU: Mind & Brain (met Geert van Boxtel).
TiU: Filosofie voor Psychologen.

2010-2011
UvA: Grondslagen van de Psychologie (eerste semester & tweede semester).
UvA: Mind Matters (met Ingmar Visser).
UvA: Philosophy of Psychology (met Denny Borsboom).
UvA: Honours Programma Psychologie (met Max van der Linden).
UvA: Het Monopolie van het Materialisme.
UvA: Verslaglegging en Raportage Teksten II (eerste semester & tweede semester).
UvT: Sociale Filosofie en Wetenschapsfilosofie (met Paul Meijs).
UvT: Werkcolleges bij Philosophy of Science for IBA (bij hoorcolleges Herman de Regt).
UvT: Filosofie voor Psychologen.
UvT: Mind & Brain (met Geert van Boxtel).
UvT: Wetenschapsfilosofie voor FSW (met Herman de Regt).
HOVO Groningen: Vervolgcursus Bewustzijn en Cognitie (met Fred Keizer, Jan Degenaar, en anderen).
HOVO Brabant: Waarom mensen vreemde dingen geloven, zomercursus met Herman de Regt: 25 & 26 augustus 2011.

2009-2010
UvA: Grondslagen van de Psychologie (eerste semester & tweede semester).
UvA: Mind Matters (met Ingmar Visser).
UvA: Philosophy of Psychology (met Denny Borsboom).
UvA: Honours Programma Psychologie (met Max van der Linden).
UvA: Het Monopolie van het Materialisme.
UvA: Verslaglegging en Raportage Teksten II (eerste semester & tweede semester).
UvT: Filosofie voor Psychologen (met Monica Meijsing).
VU: Wetenschapsleer en Methodologie: pre-master (periode 1 & 2)
VU: Wetenschapsfilosofie en Methodologie (Periode 3)
VU: Philosophy II (BWS; periode 5)
VU: Philosophy II (IBA; periode 5)
VU: Wetenschapsleer en Methodologie (accountants, periode 6).
2008-2009
UvA: Grondslagen van de Psychologie.
UvA: Verslaglegging en Raportage Teksten II.
UvA: Honours Programma Psychologie (met Max van der Linden).
UvA: Het Monopolie van het Materialisme (aparte cursus binnen het Honours Programma).
UvA: Mind Matters (met Ingmar Visser).
UvA: Philosophy of Psychology (met Denny Borsboom).
UvA: Waarom hebben mensen ongefundeerde exotische overtuigingen?
UvA: Tutorgroup Summerschool CSCA.
VU: Werkgroepen bij Philosophy II 3.5 (bij hoorcolleges van Christian Krijnen).
VU: Werkgroepen bij Wetenschapsfilosofie en methodologie 3.3 (bij hoorcolleges van Christian Krijnen).
VU: Werkgroepen bij Wetenschapsleer en methodologie premasters (bij hoorcolleges van Christian Krijnen).
VU: Hoorcolleges Wetenschapsleer en methodologie (voor accountants).
HOVO Brabant: Waarom hebben mensen ongefundeerde exotische overtuigingen?
RuG: Waar Blijft het Bewustzijn?
ISVW: Geest en Brein: Filosofie van de Psychologie.
ISVW: Wat een onzin! (met Herman de Regt).
Luzac: Filosofie voor HAVO.

2007-2008
UvA: Grondslagen van de Psychologie.
UvA: Verslaglegging en Raportage Teksten II.
UvA: Honours Programma Psychologie (met Max van der Linden).
UvA: Het Monopolie van het Materialisme (aparte cursus binnen het Honours Programma).
UvA: Introduction to the Cognitive Sciences (met Ingmar Visser).
VU: Werkgroepen bij Philosophy II 3.5 (bij hoorcolleges van Christian Krijnen).
VU: Werkgroepen bij Wetenschapsfilosofie en methodologie 3.3 (bij hoorcolleges van Christian Krijnen).
VU: Werkgroepen bij Wetenschapsleer en methodologie premasters (bij hoorcolleges van Christian Krijnen).
VU: Wetenschapsfilosofie voor FSW (met Jeroen de Ridder & Arthur Zijstra).
HOVO Brabant: Bewustzijn in de fysische wereld.
HOVO Brabant: De evolutie van bewustzijn.
HOVO Groningen: Inleiding in de filosofie van de psychologie en cognitiewetenschappen (met Michel ter Hark, Fred Keijzer, Daan Franken en Gert Kootstra).
RuG: Consciousness & Action (met Fred Keijzer).
RuG: Lichaam, Brein, Geest.
RuG: Waar Blijft het Bewustzijn?

2006-2007
UvT: Wetenschapsfilosofie voor psychologen.
UvT: Wetenschapsfilosofie voor Beleids- en Organisatiewetenschappen, Personeelswetenschappen, Vrijetijdswetenschappen & Sociologie.
UvT: Design and Methods of Philosophical Research II (met Maurice Schouten).
RuG: Consciousness & Action (met Fred Keijzer).
RuG: Lichaam, Brein, Geest.
RuG: Waar Blijft het Bewustzijn?
UvA: Grondslagen van de Psychologie.
RU: Wetenschapsfilosofie voor sociologen.
VU: Werkgroepen bij Wetenschapsleer en methodologie premasters (bij hoorcolleges van Christian Krijnen).
VU: Werkgroepen bij Philosophy II 3.5 (bij hoorcolleges van Christian Krijnen).
Luzac: VWO eindexamenprogramma.

2005-2006
UvT: Wetenschapsfilosofie voor psychologen.
UvT: Wetenschapsfilosofie voor Beleids- en Organisatiewetenschappen, Personeelswetenschappen, Vrijetijdswetenschappen & Sociologie.
UvT: Filosofie van de Communicatie en Informatie (met Raymond Corbey).
RuG: Consciousness & Action (met Fred Keijzer).
RuG: Lichaam, Brein, Geest.
RuG: Waar Blijft het Bewustzijn?
RU: Wetenschapsfilosofie voor sociologen.

2004-2005
UvT: Wetenschapsfilosofie voor psychologen.
UvT: Wetenschapsfilosofie voor Beleids- en Organisatiewetenschappen, Personeelswetenschappen, Vrijetijdswetenschappen & Sociologie.
UvT: Algemene Kennis- en Wetenschapsleer II.
UvT: Filosofie voor Psychologen (met Jenny Slatman).
UvT: Filosofie van de Communicatie en Informatie (met Raymond Corbey).
RuG: Consciousness & Action (met Fred Keijzer).
RuG: Lichaam, Brein, Geest.
RuG: Waar Blijft het Bewustzijn? (met Jeanne Peijnenburg).
Luzac: Filosofie voor HAVO.
Luzac: Filosofie voor VWO.

2003-2004
RuG: Bewustzijn & Handelen (met Fred Keijzer).
RuG: Lichaam, Brein, Geest.
RuG: Waar Blijft het Bewustzijn? (met Jeanne Peijnenburg & Jeroen Bartels).
RU: Wetenschapsfilosofie voor sociologen.
Luzac: Filosofie voor HAVO.
Luzac: Filosofie voor VWO.

2002-2003
KUN: Wetenschapsfilosofie voor sociologen.
KUN: Werkgroepen Inleiding in de filosofie voor psychologen (bij hoorcolleges van Phillipe van Haute & Marc Slors).
UvT: Filosofie voor Letteren (met Lieven Decock, Frans van Peperstraten en Raymond Corbey).
UvT: Taalfilosofie.
UvT: Geschiedenis van de moderne en hedendaagse wijsbegeerte (met Paul Cobben).

2001-2002
KUN: Wetenschapsfilosofie voor sociologen.
KUN: Werkgroepen Inleiding in de filosofie voor psychologen (bij hoorcolleges van Phillipe van Haute & Marc Slors).

2000-2001
KUN: Werkgroepen Inleiding in de filosofie voor psychologen (bij hoorcolleges van Phillipe van Haute & Marc Slors).