Lezingen, interviews & gesprekken

Agenda

* Klopt dat wel?, gastles vrijdag 14 februari 2020, HAVO 4, Brederocollege, Breda.

* Het uur van de wetenschap, lezing met Herman de Regt, 4 april 2020, Dag van de Filosofie, Tilburg.Overzicht

2020
* Weet wat je doet, gastles vrijdag 7 februari 2020, HAVO 4, Brederocollege, Breda.

2019
* Descartes in Amsterdam, zondag 28 april 2019, De Vries van Stockum, Haarlem.

* Scepticisme, gastles maandag 6 mei 2019, Mencia de Mendoza Lyceum, Breda.

* Waarom astrologie pseudowetenschap is, donderdag 6 juni 2019, Matchingsdag Filosofie, Tilburg University.

* Free will: do or die, A repsonse to Julian Baggini, woensdag 18 september 2019, Academic Forum & Complex, Tilburg University.


2018
* Scepticisme, gastles woensdag 21 maart 2018, Mencia de Mendoza Lyceum, Breda.

* Voordracht over Descartes in Amsterdam, zondag 20 mei 2018, Korreltje Zeezout Klein, Ellemeet.

* Boekpresentatie Descartes in Amsterdam, zaterdag 2 juni 2018, stadsarchief Amsterdam

* College over Descartes, 1 juli 2018, Boekhandel Van der Meer, De Keuvel 1, Noordwijk.2017
* Scepticisme, Dinsdag 20 maart 2017, Mencia de Mendoza Lyceum, Breda.

* Interview by Liberal Arts and Sciences students '10 Questions about his conscious mind', Donderdag 11 mei 2017, LAS cafe, Tilburg University.

* Waarom wetenschapsfilosife belangrijk is, Maandag 31 oktober 2017, Dongemond College, Raamsdonksveer.

* All you need to know about… René Descartes and the mind-body problem, Maandag 14 december 2017, lezing voor Academic Formum, Black Box, Tilburg University.


2016
* Het snapgevoel, Donderdag 21 januari 2016, lezing samen met Herman de Regt voor Sapientia Ludenda, De NWE Vorst, Tilburg.


* Scepticisme, Dinsdag 1 maart 2016, Mencia de Mendoza Lyceum, Breda.

* Klopt dat wel?, Donderdag 24 maart 2016, Odulphys Lyceum, Tilburg.

* Illusies en onterechte snapgevoelens, 1 april 2016, Congres studievereniging Complex, Tilburg University.

* Waarom astrologie een pseudowetenschap is, Woensdag 6 april 2016, proefles voor 4 VWO, Tilburg University.

* Het snapgevoel en politiek, Zaterdag 16 april 2016, lezing met Herman de Regt over metaforen in de politiek en hoe die een onterecht snapgevoel genereren, Dag van de Filosofie, De NWE Vorst, Tilburg.

* Waarom astrologie een pseudowetenschap is, Woensdag 20 april 2016, proefles voor 4 VWO, Tilburg University.

* De kunst van het speuren, Donderdag 12 mei 2016, lezing voor de Filosofietweedaagse van het Emmauscollege Rotterdam in het klooster van Averbode.

* The ethics of belief, Donderdag 19 mei 2016, gastcollege Hogeschool Utrecht.

* Het Snapgevoel, Dinsdag 13 september 2016, Openbare lezing met Herman de Regt over Het snapgevoel, Radboud Reflects, LUX, Nijmegen.

* Het Snapgevoel, Donderdag 8 december 2016, lezing overHet snapgevoel, Isendoorn College, Warnsveld.

2015
* Wetenschapsfilosofie, Woensdag 14 januari 2015, College met Herman de Regt voor de brugklas van het Theresialyceum in het kader van hun Eureka programma, Tilburg University.


* De vrije wil bestaat niet, Vrijdag 23 januari 2015, Masterclass voor VWO, Tilburg University.

* The feeling of understanding, Woensdag 11 februari 2015, Epistemology Seminar TiLPS, Tilburg University.

* Waarom de astrologie een pseudowetenschap is, Zaterdag 28 februari 2015, Open Dag filosofie, Tilburg University.

* De vrije wil bestaat niet, Donderdag 16 april 2015, Publiekslezing in de bibliotheek van Vlaardingen.

* Zijn we vrij om te kiezen?, Donderdag 7 mei 2015, Gastcollege cursus Cognitie, Unversiteit van Amsterdam.

* Activistisch, wetenschappelijk scepticisme, Donderdag 20 mei 2015, lezing voor de Filosofietweedaagse van het Emmauscollege Rotterdam in het klooster van Averbode.

* Interview by Liberal Arts and Sciences students, Dinsdag 16 juni 2015, LAS-Café, Café Extase, Tilburg.

* Het snapgevoel, Vrijdag 25 september 2015, Naturalis After Dark, college samen met Herman de Regt, Naturalis, Leiden.

* De kunst van het redeneren: inductie, deductie & abductie, Donderdag 1 oktober 2015, Studiedag scepticisme, Tilburg University.

* Thomas Reid, Een introductie in 15 minuten van deze Schotse verlichtingsdenker. Donderdag 1 oktober 2015, Studiedag scepticisme, Tilburg University.
In het boek van Tim de Mey over scepticisme, Het Voordeel van de TWijfel, wordt een relatief groot aantal filosofen behandeld die niet erg bekend zijn. Thomas Reid is er daar een van. In een praatje van 15 minuten introduceer ik deze filosoof, waarbij ik hem plaats in het boek en in de geschiedenis van de westerse filosofie.
Bekijk het clipje hier.


* Het snapgevoel en nutteloze kennis Donderdag 8 oktober 2015, Akademie voor de Nutteloze Kennis, DOKA,Volkshotel, Amsterdam.

* Tegen de flauwekul Woensdag 18 november 2015, gastles over activistisch wetenschappelijk scepticisme voor 6VWO, Pantarijn, Wageningen.

* De kunst van het speuren Woensdag 18 november 2015, gastlies over inductie, deductie en abductie voor 4, 5 & 6 VWO, Pantarijn Wageningen.

* Een verhaal over een meisje, Vrijdag 20 november 2015, studiedag scepticisme, ICLON, Leiden.

* Het snapgevoel, Vrijdag 20 november 2015, Boekpresentatie Het Snapgevoel, Tilburg University.

* Rear Window Epistemologie", Woensdag 9 december 2015, gastcollege over abductie in onder andere de film Rear Window, Erasmus Universiteit Rotterdam.

2014
* De vrije wil bestaat niet Vrijdag 31 januari 2014, Tilburg University. Scholierensymposium De Vrije Wil .

* Wetenschappers, goochelaars en detectives Dinsdag 18 februari 2014, Tilburg University. Lezing over wetenschapsfilosofie voor het wetenschapsknooppunt voor de brugklas van RSG 't Rijks (Bergen op Zoom).

* Het ontmaskeren van mediums als een oefening in kritisch denken Donderdag 10 april 2014, Tilburg University. College in het kader van de proefstudeerdag op Tilburg University.

* Workshop over en met Susan Blackmore, Vrijdag 11 april 2014, Academic Forum, Tilburg University.

* Masterclass Daniel Dennett over Benjamin Libets experiment & de vrije wil, Zaterdag 12 april 2014, Dag van de Filosofie, De NWE Vorst, Tilburg. Met twee masterstudenten, Milou rabelink en Jeroen Geurts, zullen we de opvattingen van de Amerikaanse filosoof Daniel C. Dennett over het beroemde experiment van Benjamin Libet met betrekking tot de vrije wil uiteenzetten. Ik zal hun uitleg van commentaar voorzien en kritische vragen stellen. De bedoeling is om de tekst van Dennett over Libet te verhelderen. Deze tekst kan gevonden worden in het boek Vrije Wil van Tjeerd van de Laar en Sander Voerman (pp. 186-191) en in Dennetts boek Freedom Evolves (pp. 237-242). Deze tekst is onderdeel van het VWO-examenthema de vrije wil. Deze masterclass is speciaal bedoeld voor VWO-leerlingen en zal ook eidigen met een debat over stellingen over de vrije wil artikelen die recent in de krant gestaan hebben over wetenschap en de vrije wil.

* Het snapgevoel Zaterdag 12 april 2014, lezing met Herman de Regt over hoe het gevoel iets te begrijpen ons op het verkeerde been kan zetten Dag van de Filosofie, De NWE Vorst, Tilburg.

* Zijn we vrij om te kiezen?, Vrijdag 6 juni 2014, Gastcollege UvA.

* Naturalistische ethiek, Dinsdag 10 juni 2014, Gastcollege Beatrix College. In dit college leg ik uit wat naturalisme is en hoe dat relevant is voor de ethiek. Als je een naturalistische ethiek bepleit, moet je vanzelfsprekend wat over het is-ought probleem zeggen (dat ten onrechte te boek staat al de naturalistische drogreden). Dat naturalisten deze drogreden zouden accepteren is denk ik onjuist - volgens mij is er geen ought (want dat vereist een vrije wil). Moderne neurowetenschappelijke inzichten die door Patricia Churchland in haar boek Braintrust beschreven en uitgelegd worden passen perfect bij de ethiek van de Schotse Verlichtingsdenker David Hume en bieden een begin van een evolutionaire verklaring waar onze morele gevoelens vandaan komen.

* De vrije wil bestaat niet 19 en 20 juni 2014. Abdij Postel, lezing voor de 5 VWO-klas van het Rotterdamse Emmauscollege van Roland van Loosbroek.

* Het snapgevoel, Zaterdag 25 oktober 2014, Brainwash festival, lezing samen met Herman de Regt over het het gevoel van begrip dat we heel vaak ten onrechte hebben.

* Wat is wetenschap?, Donderdag 13 november, Proefcollege op de proefstudeerdag TSH TiU.

2013
* Jurylid scholierensymposium. Ik ben op 29 januari 2013 een van de juryleden op het Scholierensymposium over de vrije wil van het Departement Wijsbegeerte van Tilburg University.

* Cursus: De Vrije Wil 30 januari tot en met 28 maart 2013. Samen met Karianne Marx en Jacco Verburgt zal ik in het voorjaar van 2013 een cursus verzorgen over de vrije wil voor HOVO Brabant. Veel debatten in de publieke media verlopen zonder dat mensen degelijke kennis hebben genomen van de klassieke en hedendaagse visies op de vrije wil. Na een eerste inleidend college volgen twee colleges door Karianne Marx over Baruch Spinoza. Jacco Verburgt zal daarna in twee colleges de visie van Immanuel Kant over dit onderwerp uiteenzetten. Met de opvattingen van deze twee klassieke filosofen in ons achterhoofd kunnen we kijken naar moderne visies van wetenschappers die beweren dat de vrije wil niet bestaat. We sluiten af met een evaluerend college waarin we wat fragmenten uit de publieke media onder de loep nemen. De precieze data, locatie en tijdstippen staan hier.

* Lachende apen, een evolutionair perspectief op humor, 7 februari 2013. Lezing in de humor reeks van Studium Generale Leiden.
Filosofen en wetenschappers doen al heel lang hun best om een eigenschap te vinden die uniek is voor de mens. Zo zouden mensen uniek zijn als het gaat om cultuur, taal of redelijk denken. Van deze eigenschappen weten we dat er in ieder geval ‘primitieve’ vormen ook bij andere diersoorten aanwezig zijn. Humor lijkt een typisch menselijke eigenschap. De vraag is of dat zo is. Als het een natuurlijke eigenschap is, dan is het vanuit een evolutionair perspectief gezien vreemd als dit inderdaad zo blijkt te zijn. Ergens in het proces van evolutie door natuurlijke selectie zou dit gevoel voor humor ontstaan moeten zijn. We kunnen natuurlijk niet meer terug in de tijd om te kijken waar dat dan zou zijn, maar we kunnen wel kijken of de meest verwante dieren – de andere mensapen – een gevoel voor humor hebben, of toch minstens lachen in vergelijkbare situaties waarin wij lachen. In deze lezing wordt aan de hand van empirische studies bekeken of dit zo is, en als dat zo is, wat dan de adaptieve waarde ervan is.

* Diagnose wetenschap 28 februari 2013. Samen met Herman de Regt. Zesdeklasdagen van het Barlaeusgymnasium Amsterdam voor de klassen van Alexander Kauffman.

* Presentatie Tilburg University Harslag Café 7 maart 2013. Deze avond was het thema "Gelijkheid & Sekse". Te gast waren Yvonne Benschop (RU) en Marloes van Engen (TiU). Locatie: Paradox te Tilburg.

* Why normal people believe weird things 12 maart tot en met 2 april 2013. In vier colleges zullen Herman de Regt en ik voor Studium Generale Wageningen ingaan op de vraag waarom normale mensen vreemde dingen geloven. Hierbij zullen we laten zien we allemaal geneigd zijn om vreemde dingen te geloven, waardoor dit ook een reflectie is op jezelf. In het eerste college zal een aantal voorbeelden van vreemde overtuigingen van normale mensen voorbij komen - zoals geloven dat je ontvoerd bent door aliens of dat er geesten zijn - en zullen we aangeven vanuit welk perspectief (naturalisme) we een antwoord op die vraag zullen geven. Met Francis Bacon en Charles Darwin laten we zien dat we al een eerste antwoord kunnen geven op de vraag waarom normalen mensen vreemde dingen geloven. De tweede lezing draait om het hebben van valse en verstoorde herinneringen. We zullen laten zien dat de meeste normale mensen heel veel van dit soort herinneringen hebben & aangeven waar dat onder andere door komt, waardoor we hier ook een deel van de verklaring hebben waarom normale mensen vreemde dingen (in dit geval hun valse herinneringen) geloven. In de derde lezing bespreken we de trucs van goochelaars, mediums en mentalisten en laten het publiek ook aan de hand van voorbeelden zien hoe moeilijk het is om te achterhalen waar de fout zit in wat je over de trucs die je gezien hebt gelooft. In de vierde een laatste lezing geven we een concreet antwoord, onder andere vanuit de ontwikkelingspsychologie, op de vraag waarom normale mensen vreemde dingen geloven. De precieze data, locatie en tijdstippen worden nog bekend gemaakt. De colleges zullen in het Engels en 's avonds gegeven worden.

* Mediums en wetenschap 18 maart 2013, gastcollege wetenschapsfilosofie op het Beatrixcollege in Tilburg, voor de leerlingen van Marieke Hopman.

* Gesprek met Jan Verplaetse 20 april 2013, Theater de NWE Vorst Dag van de Filosofie. Interview van Jan Verplaetse over zijn visie op (het niet bestaan van) de vrije wil.
"Vrije wil, schuld & verantwoordelijkheid" Breinwetenschappers zijn het er stilaan over eens dat de vrije wil niet bestaat. Onze bewuste beslissingen zijn de uitkomst van onbewuste processen waarover we geen ultieme controle hebben. De idee dat een bewust ‘ik’ aan de knoppen zit, is een illusie. Wat zijn de filosofische gevolgen van een onvrije wil? Rationeel beschouwd zijn we niet langer verantwoordelijk voor, of schuldig aan, wat we doen of denken. Verantwoordelijkheid vereist immers een vrije wil – die niet bestaat. Maar zonder schuld verliest het recht zijn klassieke grondslag en zonder blaam kun je niemand iets kwalijk nemen. We zitten met een filosofische waarheid die niet rijmt met onze alledaagse intuďties en emoties. Toch is een leven met een onvrije wil niet zonder perspectief, aldus Jan Verplaetse. Op het persoonlijke vlak kan verwijtloos leven bevrijdend werken en op het maatschappelijke vlak dringt schuldloos recht nu al onze samenleving binnen. Professionals beschouwen criminelen als risicoburgers en bestuurders zoeken hun heil bij preventie die geen schuld vereist. Een leven zonder verantwoordelijkheid hoeft geen bedreiging voor de toekomst te vormen. Leven zonder schuld kan zelfs een uitdaging zijn.

* Lachende Apen 15 mei 2013, Studium Generale Eindhoven. Filosofen en wetenschappers doen al heel lang hun best om een eigenschap te vinden die uniek is voor de mens. Zo zouden mensen uniek zijn als het gaat om cultuur, taal of redelijk denken. Van deze eigenschappen weten we dat er in ieder geval ‘primitieve’ vormen ook bij andere diersoorten aanwezig zijn. Humor lijkt een typisch menselijke eigenschap. De vraag is of dat zo is. Als het een natuurlijke eigenschap is, dan is het vanuit een evolutionair perspectief gezien vreemd als dit inderdaad zo blijkt te zijn. Ergens in het proces van evolutie door natuurlijke selectie zou dit gevoel voor humor ontstaan moeten zijn. We kunnen natuurlijk niet meer terug in de tijd om te kijken waar dat dan zou zijn, maar we kunnen wel kijken of de meest verwante dieren – de andere mensapen – een gevoel voor humor hebben, of toch minstens lachen in vergelijkbare situaties waarin wij lachen. In deze lezing wordt aan de hand van empirische studies bekeken of dit zo is, en als dat zo is, wat dan de adaptieve waarde ervan is. Dit is work in progress de hypothese die ik hier bespreek is niet geheel gelijk aan die uit eerdere lezingen.

* De vrije wil bestaat niet 23 en 24 mei 2013. Abdij Postel, besloten lezing voor de 5 VWO-klas van het Rotterdamse Emmauscollege van Roland van Loosbroek.

* Bestaat de vrije wil? 17 september, 8 oktober, 6 november & 9 december, De Nieuwe Kring, Aerdenhout. Mini-cursus over de vrije wil met Karianne Marx en Jacco Verburgt. De eerste bijeenkomst draait om de ideeen van Spinoza over vrijhheid en de vrije wil, de tweede om Kants visie hierop. In de derde bijeenkomst kijken we naar wat de moderne wetenschap over het probleem van de vrije wil te vertellen heeft. De vierde bijeenkomst is bedoeld als een discussiesessie waarbij het geleerde in het debat ingebracht kan worden.

2012
* Distorting Mirrors of Identity, 23 januari 2012, Tilburg Dans Stad, Talent week - Mirrors of Identity, Danshuis Station Zuid, Tilburg.
What is identity? Many modern scientists, like the Dutch brain researcher Dick Swaab, argue that we are our brains. I will argue that, though the brain is the most important aspect of our identity, there are other aspects that are important as well. One of these aspects is the story we tell ourselves and others about who we are. But we are also our bodies. Using data and theories from science, philosophy and art, I will show that these three elements, brain, story and body, are all necessary components of our identity. Given this analysis of identity, I will for the occasion, provide some suggestions of how one can stress aspects of one’s own identity to make a stronger distinction with others.

* Jurylid debatwedstrijd TiU Scholierensymposium de vrije wil, 31 januari 2012, Tilburg University

* An evolutionary perspective on beauty, gastcollege in de cursus 'Love' van Susanne Maris, 20 januari 2012, UvA & VU, Amsterdam.

* Hoe een medium te ontmaskeren als bedrieger, 24 februari 2012, Emmauscollege, Rotterdam.

* Verdwaald in Overvloed, 11 april 2012, lezing pre-symposium Veerstichting, Lokaal 7, Tilburg.

* Uitleidend college over de ziel, samen met Herman de Regt, Filosofie Nacht, 13 april 2012, Felix Meritis, Amsterdam, 00:00 - 01:00.
De meest gangbare opvatting van de ziel is dat het datgene van ons is dat blijft bestaan als ons fysieke lichaam sterft. De ziel zou onafhankelijk van de fysische wereld kunnen bestaan en functioneren. Filosofen die dit nog steeds geloven hebben de naturalistische wending niet meegemaakt en menen ten onrechte dat er over die ziel allerlei zinvolle dingen te zeggen valt. Vanuit een pragmatisme en een naturalisme zullen we laten zien dat de wetenschap de beste manier is om vraagstukken op te lossen, ook de vraagstukken die er zijn rondom de ziel. Daartoe moeten we wel weten wat we met het begrip ziel bedoelen en of in die betekenis dat begrip wel verwijst naar iets echts. In de meest gangbare opvatting (zoals hierboven beschreven) verwijst het begrip niet en zijn vraagstukken over hoe de ziel zich tot de fysische wereld verhoudt dus misplaatst. Gegeven dat veel mensen desondanks geloven dat dit concept wel degelijk verwijst, ligt het vraagstuk op tafel: waarom mensen dit blijven geloven, ondanks dat daartoe geen redenen zijn? De naturalistische filosofie van waaruit wij deze kwestie benaderen, doet een beroep op de psychologie en die verklaart waarom mensen natural born dualists zijn. Hieronder een korte video-impressie waarin de makers de juiste quote van Herman gezet hebben.* Lachende Apen, lezing bij de presentatie van het boek Comic Drama in the Low Countries van Bas Jongenelen en Ben Parsons, 20 april 2012, Avans, Tilburg.
Humoristische literatuur is van alle tijden. De sprekers op dit congres nemen ieder een bepaalde periode voor hun rekening om de literaire humor uit die tijd te bespreken.
De dagvoorzitter is dr. Geert van Iersel (Fontys Lerarenopleiding Tilburg). Het programma is als volgt:
- dr. Hans Dooremalen (UvT): Lachende apen
- dr. Sander Bax (UvT): Humor in de moderne literatuur
- drs. Jan de Jong (Fontys Lerarenopleiding Tilburg): Humor in de negentiende eeuw
- drs. Bas Jongenelen (Fontys Lerarenopleiding Tilburg): Middeleeuwse veesten
- Boekpresentatie 'Comic Drama in the Low Countries, c.1450-1560' van Ben Parsons en Bas Jongenelen
- prof.dr. Jaap Goedegebuure (RUL): Even mijn lul strijken
- Na afloop is er een borrel (en de mogelijkheid om het boek - met korting - te kopen).
- De toegang is gratis, maar meld je wel even aan via b.jongenelen@fontys.nl.

* Twee zielen, één gedachte, Waarom de ziel op de ontologische schraplijst hoort, Dag van de Filosofie, 21 april 2012, Theater de NWE Vorst, Tilburg.
Wat is een ziel? In een gangbare opvatting is de ziel een immateriële substantie - iets dat kan bestaan zonder de fysische wereld. Zulke zielen zouden ook op bovennatuurlijke of paranormale wijze met elkaar kunnen communiceren: door middel van telepathie zouden twee zielen één gedachte kunnen delen. Toch is er geen enkel bewijs dat het bestaan ervan bevestigt. Diegenen die beweren telepathisch begaafd te zijn houden (zichzelf en) anderen voor de gek. Mentalisten - entertainers die dezelfde trucs gebruiken en ook dit effect bereiken - vormen het bewijs dat er een natuurlijke verklaring is voor de effecten die deze mediums weten te bereiken. Maar om mensen daarvan te overtuigen moet er af en toe - zoals in deze lezing - een mentalistentruc uitgelegd worden. Negatieve resultaten van deugdelijke, wetenschappelijke experimenten en een natuurlijke verklaring voor de resultaten die nep-mediums weten te bereiken vormen voldoende reden om het bestaan van zielen te ontkennen. De ziel hoort samen met eenhoorns, kabouters, elfjes, engelen, aura's, shakra's, flogiston, de vrije wil, en god op de ontologische schraplijst.

* Dicussieleider bij presentatie Nieuw Talent, georganiseerd door Sapientia Ludenda, Dag van de Filosofie, 21 april 2012, Theater de NWE Vorst, Tilburg.

* Zielen en Zwendelaars: Een crash course in cold reading, Groningse Nacht van de Filosofie, 26 april 2012, ForumImages, Hereplein 73, Groningen.
In Nederland is een behoorlijk aantal zelfverklaarde mediums actief, waarvan Char Margolis en Derek Ogilvie de bekendste zijn. Zij claimen met de zielen van overleden personen te kunnen praten. Ongeveer 30% van de Nederlanders gelooft dat zij werkelijk met communiceren met geesten. De reden daarvoor is de volgende. Mediums geven de mensen waarbij ze een reading doen vaak informatie door over zaken die ze niet hadden kunnen hebben, maar die wel correct zijn. Er lijkt geen natuurlijke verklaring te zijn voor de frappante uitspraken van de mediums, en dus (zo redeneert men) zal de bovennatuurlijke verklaring wel juist zijn: ze praten met zielen en die geven de mediums de informatie door. Dit houdt het geloof in zielen in stand. Er is echter wel degelijk een natuurlijke verklaring mogelijk: de mediums maken gebruik van een complexe verzameling aan technieken. In mijn bijdrage zal ik een crash course geven in wat cold reading is, zodat men zelf in staat is om dit soort readings te doen. Het doel is natuurlijk niet om nog meer oplichters op te leiden, maar om aan te geven hoe gemakkelijk het is om je voor te doen als medium en daardoor de mediums gemakkelijk als bedriegers te kunnen ontmaskeren. Doordat we nu een natuurlijke verklaring hebben voor de frappante uitspraken van de mediums, kunnen we Ockhams scheermes gebruiken en de zielen uit onze ontologie te snijden en mediums als zwendelaars te ontmaskeren.

* De vrije wil bestaat niet, 30 mei 2012, UvA, Gastcollege in de cursus 'Cognitie: decision-making' van Jasper ter Schegget voor studenten Beta-Gamma van de UvA.

* De vrije wil bestaat niet, 7-8 juni 2012, Abdij Postel, lezing voor de 5 VWO-klas van het Rotterdamse Emmauscollege van Roland van Loosbroek.

* Why people believe weird things, 24 juni 2012, Lezing bij de Graduation show R.E.A.L. van de Masteropleiding Fotografie van AKV St. Joost (Breda), galerie Lief hertje + de Grote Witte Reus (LhGWR), Den Haag. In deze lezing heb ik uitgelegd waarom mensen vreemde dingen geloven. Fotografe Lana Mesic vroeg zich af hoe mensen zich niet-bestaande en dus onzichtbare zaken voorstellen en heeft dat vervolgens op foto vastgelegd. De lezing maakte een combinatie van mijn interesse in de vraag waarom mensen vreemde dingen geloven en Lana's foto's van die vreemde dingen.

* Presentatie van
Tilburg University Hartslag Café
op 13 december 2012 in Paradox. De gast was Hans Abbing en de respondent Leon Hanssen, het thema: "De kunsten herzien".

2011

* Memento en ons externe geheugen, donderdag 3 februari 2011, lezing voor de Aluminikring Psychologie over de psychologische experimenten die in de film Memento van Christopher Nolan verborgen zitten. Zie hier voor de trailer van de film.


* Waarom de vraag of vrije wil bestaat een pseudoprobleem is, donderdag 12 mei 2011, (Abdij Postel, besloten) lezing voor de 5 VWO-klas van het Rotterdamse Emmauscollege van Roland van Loosbroek.

* Jomanda, Jezus, Yeti - De zin en onzin van het paranormale, dinsdag 17 mei 2011, Academiegebouw, Groningen, lezing voor GHD Ubbo Emmius.

* Waarom mensen vreemde dingen geloven, 25 & 26 2011, cursus voor HOVO Brabant.

* Wat een Onzin!, woensdag 5 oktober 2011, 20:00 (inloop 19:30) lezing samen met Herman de Regt voor Sapientia Ludenda (niet-leden E 2,00) Ruimte X, Telexstraat 4a Tilburg.* De vrije wil bestaat niet, woensdag 2 november 2011, 19:30, Stiltecentrum Tilburg University, mini-lezing gevolgd door een lezing van en discussie met Ruud Welten o.l.v. Wim Dubbink over Verdorven praktijken.

* Lesgeven aan grote groepen, maandag 19 december 2011, 14:00, Workshop voor collega's van Tilburg University. Onderwijsmiddag TiU: Teaching large groups - new horizons in interactive learning2010
* Interview door mij van Sander Voerman en Tjeerd van de Laar over hun te verschijnen boek over de vrije wil, zaterdag 24 april 2010, Dag van de Filosofie, Midi Theater, Tilburg.


* Perspectives in the Study of Religious Beliefs, dinsdag 27 april 2010, lezing op het VSPA symposium Psychology of Religion, 27 & 28 april 2010.

*Memento en Psychologische Experimenten, donderdag 7 oktober 2010, lezing voor het SPS-NIP over de psychologische experimenten die in de film Memento van Christopher Nolan verborgen zitten. Zie hier voor de trailer van de film.


2009
* Mediums: Hoe het onbegrijpelijke begrijpelijk kan zijn, 29 januari 2009, gastcollege met Herman de Regt op het Calandlyceum in Amsterdam.
Bekijk hieronder de vier promofilmpjes die op het Calandlyceum gemaakt zijn:* Atheisme is geen geloof, 30 januari 2009, Symposium: Rede en Religie VWO-dag, Faculteit Wijsbegeerte, RuG. Bekijk het hieronder promofilmpje dat op deze dag gemaakt is:* Wat is wetenschap?, 16 februari 2009, Lezing voor het Filosofisch café Zwolle.

* Diagnose wetenschap, 21 februari 2009, Lezing voor STUFF: STUdievereniging Faculteit Filosofie, Groningen.

* Zijn evolutionaire verklaringen just so stories?, 5 maart 2009, Lezing voor De Grenzen van de Darwinistische Verklaring, Departementsdag Filosofie, UvT.

* Debat samen met Herman de Regt met Hans Kennepohl, 17 maart 2009, Felix en Sofie, Felix Meritis, Keizersgracht 324, 21:15-22:00.

* Wat een onzin!, 28 maart 2009, lezing samen met Herman de Regt voor de Internationale School voor Wijsbegeerte, Leusden.

* Wat een onzin! Wetenschap en het paranormale, 7 april 2009, interview samen met Herman de Regt door Arie van der Lugt voor het SG Science Cafe Maastricht.

* Mediums in de moderne populaire cultuur, 21 april 2009, lezing voor cultuurdag Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

* Interdisciplinairiteit in het bewustzijnsonderzoek, 11 mei 2009, gastcollege bacheloropleiding Beta-gamma, UvA.

* Geest en Brein: Filosofie van de Psychologie, zaterdag 23 en zondag 24 mei 2009, Internationale School voor Wijsbegeerte, Leusden. Een tweedaagse cursus over vragen als hoe lichaam en geest zich verhouden, of de geest wel wetenschappelijk te bestuderen is en wat de evolutionaire functie van bewustzijn zou kunnen zijn.

* The Feeling of Understanding Consciousness, 6 juni 2009, posterpresentatie met Herman de Regt op ASSC 13 in Berlijn.


* Wat een onzin!, 14, 15 & 16 juli 2009, cursus over het verschil tussen wetenschap en pseudowetenschap & de vraag waarom mensen exotische overtuigingen hebben die ingaan tegen wat de wetenschap ons leert; samen met Herman de Regt, Internationale School voor Wijsbegeerte, Leusden. Met een gastoptreden en lezing door Tilman Andris.

* Waarom mensen ongefundeerde exotische overtuigingen hebben, zaterdag 19 september 2009, Anton Constandse lezing vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte, Academiegebouw, Utrecht.

* Applying philosophical insights in public debates, maandagavond 28 september, workshop "Cognitive approaches to philosophy of science and technology" Nederlands Vlaams Netwerk voor filosofie van wetenschap en technologie Soeterbeeck.

* Wat een onzin!, maandagavond 12 oktober 2009, lezing samen met Herman de Regt in de Bibliotheek van Oss.

* Mentalisten, Mediums en de Menselijke Geest, woensdag 21 oktober 2009, lezing voor de VSPA.

* Filosofische overwegingen bij de film Minority Report, weekend van 21 & 22 november, lezing over de film en discussie voor USVA, Groningen. Zie hier voor de trailer van de film.

2008
* Intelligent design in de Filosofieles, 9 januari 2008, VWO-dag, RuG, Groningen.
* Heeft Holland Talent? Hoe je het talent kan ontwikkelen cold reading te herkennen, 21 mei 2008, What's now, what's next - Checklist voor de toekomst, Albertus Magnus, Groningen.

* Intelligent design als voorbeeld van pseudo-wetenschap & Is het bewustzijn te verklaren?, zondag 12 oktober 2008, twee lezingen samen met Herman de Regt, Internationale School voor Wijsbegeerte, Leusden.

* What's in a name? William van Ockham & William van Baskerville en de wetenschappelijke methode, 14 december 2008, lezing voor the Bartholomeus Society of Medieval Studies, Odulphus Lyceum, Tilburg.


2007
* De mechanisering van de geest, 29 maart 2007, Soeterbeeck lezing, Wittum.
* Capgas Syndrome - A Case Study in Philosophy of Psychiatry, presentatie van een paper die ik met mijn broer Rick Dooremalen (GGZ) geschreven heb, NVWF symposium, ISVW, Leusden.
* Het verlies van het gevoel van bekendheid, 27 oktober 2007, symposium over pragmatisme en psychiatrie: Oude tegenstellingen, nieuwe concepten van de Nederlandse Stichting voor Wijsgerig Pragmatisme, in samenwerking met de Internationale School voor Wijsbegeerte, ISVW, Leusden.
* Een wetenschapsfilosofische verkenning van het bovennatuurlijke, 21 september 2007, gepresenteerd op de opening van het academisch jaar van HOVO Brabant, UvT, Tilburg.
* Discussie met Marco Spaans o.l.v. Hans van Maanen, 12 december 2007, symposium Techniek in media en communicatie van T.F.V. 'Professor Francken', RuG, Groningen.

2006
* Wetenschapsfilosofie en de Samenleving, 16 januari 2006, Heerbeeck College, Best. Hier is een verslag van Lenne van Hamont van dit gastcollege. Hier is een verslag van Wouter Colpaert van dit gastcollege.
* Inleiding in de Evolutietheorie, 21 februari 2006, Katholieke Studenten Vereniging Petrus Donders, Café Stoffel, Tilburg. Deze presentatie werd gevolgd door een presentatie over Intelligent Design door René van Woudenberg. De avond sloot af met een debat.
* Diagnose Wetenschap, 3 maart 2006, Da Vinci College, Leiden.
* The Evolutionary Function & the Physiological Realization of the Experience of Thirst, 4 april 2006, Tucson VII - Toward a Science of Consciousness 2006, Tucson.
* Deugdethiek in de pluralistische samenleving, 18 april 2006, Filosofie Symposium voor VWO Leerlingen, UvT, Tilburg.
* The Relevance of Synaesthesia to the Problem of Consciousness, 22 april 2006, UK Synaesthesia Association Annual Meeting, University College, London.
* Gedachte-experimenten in de philosophy of mind, 28 april 2005, Studiemiddag voorvakdocenten filosofie VWO, Faculteit Wijsbegeerte, UvT.
* Over de Functie en Evolutie van Fenomenaal Bewustzijn, 12 mei 2006, De Evolutie van Bewustzijn, NVWF, Amsterdam.
* Jennifer of Angelina? een college over zombies, omgekeerde spectra computerchips & de keuze van Brad Pitt, 30 mei 2006, Raayland College, Venray.
* Intelligent Design vs. de Evolutiettheorie, samen met Herman de Regt, 23 augustus 2006, Faculteit Wijsbegeerte, UvT, Tilburg.
* Animal Consciousness - How to Solve the Problem of the Evolution of Phenomenal Consciousness 15 september 2006, BCN, RuG, Groningen.
* In Defense of Qualia Realism, 7 november 2006, Denkcafé, Arminus kerk Rotterdam. Het programma van de avond bestond erin dat zowel Tim de Mey als ik onze visies op qualia presenteerden, gevolgd door een informeel debat.

2005
* Evolution's Shorthand as a Serious Problem for Dualism, 4 februari 2005, Prospects for Dualism, UvA / Cognitive Science Center, Amsterdam.
* Deugdethiek in de pluralistische samenleving, 10 mei 2005, Filosofie Symposium voor VWO Leerlingen, UvT, Tilburg.
* Evolutionary Epiphenomenal Qualia, 24-27 juni 2005, posterpresentatie op ASSC9, Caltech, Pasadena.

* Rede vs. Religie - Evolutieleer vs. Intelligent Design Creationism, 22 augustus 2005, Faculteitsintroductie, Sint Michielsgestel.
* Waarom Intelligent Design geen wetenschappelijk alternatief is voor de neo-Darwinistische evolutietheorie, 18 september 2005, Darwin treft God. Bijeenkomst georganiseerd door L'Avventura, het centrum voor wetenschap en levensbeschouwing, Ruimte-X en Kunstmaan.

* Intelligent Design beweringen zijn geen wetenschappelijke alternatieven voor de neodarwinistische evolutietheorie, 19 november 2005, 27e Nederlands-Vlaamse Filosofiedag, Rotterdam.
* René Descartes - Rebel With a Cause, 23 december 2005, Commanderijcollege, Gemert.

2004
* Mind-Body Problems: An Introduction, 25 maart 2004, BCN Orientation Course, RuG, Groningen.
* What is it like to be a gnat? 25 - 28 juni 2004, the Eight Conference of the Association of the Scientific Study of Consciousness, Antwerpen.

* What is it like to be a gnat? 3 - 6 Juli 2004, the First Joint Conference of the SPP and EuroSPP, Barcelona.
* Descartes en het lichaam-geestprobleem, 28 oktober 2004, Voorlichtingsdagen, UvT, Tilburg.

2003
* What is it like to be a gnat? 28 juni 2003, the Seventh CEP annual conference: Enactive Consciousness: perception, Intersubjectivity and Empathy, St. Anne's College, Oxford University.
* De alledaagse virtuele realiteit - onze malin cerveaux, 23 september 2003, Kring Huize Doorn, Nijmegen.
* Evolution's Shorthand & Sensorimotor Contingencies, 11 oktober 2003, The Contents of Consciousness, Universiteit van Antwerpen: UFSIA.
* Questions for Susan Hurley,11 december 2003, Susan Hurely in InterAction, RuG, Groningen.

2002
* Evolution's Shorthand, A Presentationalist Theory of Phenomenal Consciousness, 1 juni 2002, ASSC6 - Consciousness and Language: reportability and representation in humans and animals, Barcelona.

* Evolution's Shorthand, A Presentationalist Theory of Phenomenal Consciousness, 6 juni 2002, The Max Velmans workshop - Understanding Consciousness / Understanding Max Velmans, Heeswijk.
* Descartes en het lichaam-geestprobleem, 22 oktober 2002, De Nijmeegse Tweedaagse Filosofie, KUN, Nijmegen.
* Belevingsonderzoek voor gevorderden, 1 november 2002, presentatie samen met Maarten Jacobs, Het beleefde land, eXpertisecentrum Landschapsbeleving (XL), Alphen aan de Rijn.

2001
* The Relevance of Synesthesia to the Problem of Consciousness - a Case Study, 11 mei 2001, Between armchair and experiment, Cross-fertilisation between philosophy and science, Heeswijk.
* Descartes en het lichaam-geestprobleem, 8 juni 2001, Studie- en Informatiedag Filosofie, KUN, Nijmegen.
* Consciousness-dualism cannot be proven on a priori grounds, Co-auteur Filip Buekens, 7 - 11 augustus 2001, Toward a Science of Consciousness; Consciousness and its Place in Nature, Skövde.
* Descartes en het lichaam-geestprobleem, 16 oktober 2001, De Nijmeegse Tweedaagse Filosofie, KUN, Nijmegen.
* De essentieel representationele aard van subjectieve ervaringen, 27 oktober 2001, De terugkeer van het subject?, KULAK, Kortrijk.

2000
* David Chalmers' eigenschapsdualisme, 14 november 2000, Faculteit Wijsbegeerte, Universiteit van Antwerpen.

1999
* David Chalmers' hard problem van het substantiedualisme, 30 oktober 1999, Het Eigene en het Andere: Filosofie en Globalisering, UvT, Tilburg.

1997
* Metaforen voor de geest en hun implicaties, 13 maart 1997, Vakgroepcolloquium, UvT, Tilburg.
* Denken over de geest kan enkel in metaforen, 25 oktober 1997 Vijandbeelden in de filosofie, LU, Wageningen.
* Metaforen voor de geest. Waarom we enkel in metaforen over de geest kunnen denken, 9 december 1997, Diner-Pensant Epilogos, Meesters, Tilburg.
* De narratieve identiteit van betekenis; over het verband tussen betekenis, normativiteit en dynamiek, 26 oktober 1996, Van Agora tot Markt, Erasmus Universiteit, Rotterdam.