Dr. Hans Dooremalen begon met de vraag; 'Wat is wetenschap?' Zo op het oog lijkt dit een duidelijke vraag met een duidelijk antwoord. Maar wij hadden in de voorafgaande periode al gemerkt dat zowel de vraag als het mogelijke antwoord nog veel meer vragen met zich meebracht.
Er zijn veel mensen met ieder hun eigen kijk op de wetenschap. Is Char een wetenschapster? Is Charles Darwin een wetenschapper? Is de wetenschap eigenlijk wel te vertrouwen? Aan welke criteria moet wetenschap voldoen? Dit waren een paar vragen die voorbij kwamen. Dr. Hans Dooremalen gaf ons een paar theorieën en liet ook weer zien waarom deze toch geen stand hielden. Er kwamen tijdens de les ook een paar filosofen voorbij die wij in de les ook uitgebreid behandeld hebben. Veel dingen die genoemd werden kwamen bekend voor. Ook hebben we weer nieuwe dingen geleerd.
Op het eind hadden we een lijstje met criteria waaraan de wetenschap zou moeten voldoen. Echter hadden we daar ook weer een discussiepunt bij. Zo zie je maar, de filosofie is een boeiend vak en je hoeft je nooit te vervelen.
We willen graag meneer Colpaert en de directie bedanken voor het regelen van deze gastles. Ook willen we dr. Hans Dooremalen bedanken voor het vrij maken van zijn tijd om zijn verhaal aan ons te vertellen.